กลุ่มงานฝึกอบรมและเชื่อมโยงกับชุมชน
วชช.มุกดาหารหน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยชุมชนสู่สายตาชาวบ้าน
นางพัชรี บุตดีวงศ์ หัวหน้า หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นำคณะนักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยชุมชนสู่สายตาชาวบ้าน โดยมีการจัดงานวันไหว้ครูขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ที่หอประชุมอำเภอคำชะอี และได้นำคณะนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา
ภายในขบวนแห่ได้มีการนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นวิทยาลัยชุมชนที่งดงาม และมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ โดยคณะนักศึกษาเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ได้รับการชมเชยจากนายอำเภอคำชะอีในด้านความพร้อมเพียงและการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษาอีกด้วย งานนี้นายกเทศบาลตำบลคำชะอีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเป็นประเพณีประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการประกวดขบวนแห่ และมอบรางวัลก่อนที่จะนำเทียนพรรษาทอดถวายยังวัดพุทธนคราภิบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอาคารสถานที่เรียนของนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอีนั่นเอง
   


                                                                               
  
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player 
 


 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   
ปีการศึกษา 2552

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2552
สนใจติดต่อได้ที่
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
(ต้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า)
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทร.. 042-614790


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ::: 3| | |วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร| | |4::: สถาบันการศึกษา พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ของชาวจังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
free-counter-plus.com
loudkaraoke.com